A Katolikus Egyház a húsvétvasárnap utáni 40. napon ünnepli Urunk mennybemenetelének napját. Húsvét 7. vasárnapját követő héttel befejeződik a húsvéti ünnepkör, amely egészen pünkösvasárnapig tart. Ezzel az ünneppel a katolikusok megkezdik felkészülésüket a Szentlélek pünkösdi kiáradására.

A Katolikus Egyház Katekizmusában olvashatjuk:

Jézus utolsó megjelenését az zárja le, hogy embersége visszavonhatatlanul belép az isteni dicsőségbe, melyet a felhő és az ég - ahol ettől kezdve Isten jobbján ül – jelez. 

Íme 4 érdekes tény, amit minden katolikusnak illik tudnia Urunk mennybemenetelének ünnepéről:

1.) Mi történt a mennybemenetelkor?

A mennybemenetellel (Ascensio) véget ért Jézus földi szolgálata, de az Atya jobbján ülve kezdetét vette az Ő mennyei uralkodása.

2) A szentírásban is feljegyezték

A Szentírásban két helyen is feljegyezték ezt az eseményt (ApCsel 1: 9-11 ; Lk 24, 46-53), de magáról a mennybemenetelről más helyen is szó esik az Újszövetségben.

Azután, hogy ezeket mondta, a szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el szemük elől. Amint merőn nézték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi termett mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.”

/ApCsel1,9-11/

„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg fel nem öltitek a magasságból való erőt.” Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét kitárva megáldotta őket. Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe. Leborulva imádták, aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Mindig a templomban voltak, és dicsőítették az Istent.

/Lk 24, 46-53/

3) Mire tanít minket ez az ünnep?

Emlékeztet minket az Istennel való egyesülésre, mint életünk legfőbb céljára, valamint Jézus második eljövetelére.

4) Mikor került sor Urunk mennybemenetelére?

Jézus 40 nappal húsvét után és 10 nappal pünkösd előtt ment föl a mennybe.

Imádság Urunk mennybemenetelének ünnepnapján

Mennybe ment Urunk, Jézus Krisztus, tudjuk, hogy nem mentél volna el, és nem tűntél volna el szemünk elől, ha nem gondoskodtál volna arról, hogy még jobban jelen legyél közöttünk, mint mennybemeneteled előtt. Azért mentél Atyádhoz, hogy helyet készíts nekünk, s addig a napig, amíg a mi halandó testünk is részesül a mennyei dicsőségben, a Szentlélek által akarsz jelen lenni bennünk és közöttünk. Add kegyelmedet, hogy közösségben apostolaiddal és a Szent Szűzzel hűségesen kitartsunk az imádságos várakozásban, amíg csak újra el nem jössz, hogy művedet beteljesítsed.*

*Forrás: Barsi Balázs - Telek Péter PálMagasság és mélység. Szentírási elmélkedések minden napra.

Az eredeti cikk szerzője: Caroline Perkins

Fordította és szerkesztette: Pulay Domonkos

Az eredeti cikk publikálásának időpontja: 2023. május 17.

Oszd meg ezt a cikket!