A megtérés nem egyszeri esemény. Ehelyett egy minden egyes ember számára egyedi utazás. 

A szentek megtéréstörténetei lehetnek kifejezetten mélyek (például Szent Pálé és Szent Ágostoné), de vannak hétköznapi történetek is, amelyekben az emberek egyszerű módon találták magukat egy olyan úton, amely egyedi módon hozta őket közelebb Jézushoz. 

Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani a megtérés során: 

1) Az életszentséget nem egyik napról a másikra érjük el. 

Vianney Szent János mondta:

„A szentek nem mind indultak jól, de mind jól fejezték be.” 

Mindannyiunk hivatása az, hogy szentek legyünk. Annak megértése, hogy a szentséghez vezető út sok tévedéssel járhat, nem mentség a lelki restségre, vagy ok arra, hogy önelégültségben növekedjünk. Ehelyett emlékeztető arra, hogy a mennybe vezető úton jársz. 

Légy türelmes magaddal, és szánj időt arra, hogy észrevedd Isten kegyelmét, amely az életedben munkálkodik! 

2) Sose hagyd abba a tanulást. 

Annyi mindent lehet tudni és tanulni a katolikus hitről. 

Akár a szentek életének kutatásáról van szó, akár a Szentírás mélyebb áttanulmányozásáról, különböző források állnak rendelkezésedre! 

Könnyebb hitelesen katolikus életet élni, ha megérted a mélyebb okát annak, hogy miért is hisz az Egyház valamiben, és a különböző liturgikus gyakorlatok szentírási gyökereit. 

Az is fontos, hogy felvértezd magad a katolikus egyházzal kapcsolatos félreértésekkel szembeni védekezésre. 

Ahogyan a Tiszteletreméltó Fulton Sheen érsek mondta: 

„Az Egyesült Államokban száznál is kevesebb ember van, aki gyűlöli a Katolikus Egyházat. Azonban milliószámra vannak azok, akik gyűlölik azt, amit tévesen Katolikus Egyháznak tartanak, ami persze egészen más.” 

3) Gyakran járj gyónni. 

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint:

„ A szentségek a kegyelem hatékony jelei, melyeket Krisztus alapított és az Egyházra bízott, s általuk kapjuk az isteni életet.” (KEK, 1131)

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája kimondja:  

„Elismerjük, hogy a szentségeknek van egy látható és egy láthatatlan valósága is, olyan valóság, amely minden emberi érzékszerv által érzékelhető, azonban Isten adta mélységében csak a hit szemével ragadható meg.” 
„Az Egyház szentségein keresztül Isten megosztja velünk szentségét, hogy mi azok által megszenteljük a világot.” 

A katolikus egyház szentségei közé tartoznak a beavatás szentségei (keresztség, bérmálás, Eucharisztia), a gyógyulás szentségei (bűnbánat szentsége és a betegek kenete), valamint a közösség szolgálatában álló szentségek (házasság és egyházi rend). 

Ezek közül néhány csak egyszer fordul elő, mint a házasságkötés, a keresztség vagy a pappá szentelés, de néhány szentség – mint a bűnbánat gyógyító szentsége – rendszeresen rendelkezésünkre áll, hogy kegyelmet és megtérést nyerjünk. 

Írd be a gyónást a naptáradba, és a lelkiismeretvizsgálat váljon esti imarutinod részévé.  

4) Találj egy közösséget. 

Hited legyen része a mindennapi életednek, beleértve a barátságaidat és a másokkal való mindennapi érintkezést is. 

Szánj időt arra, hogy a szentmise után bemutatkozz a többi hívőnek, vagy csatlakozz egy imacsoporthoz. Derítsd ki, hogy van-e lehetőség arra, hogy más katolikusokkal együtt szolgálj a közösségedben. Vannak különböző online közösségek is, amelyekhez csatlakozhatsz, ha nem tudod elhagyni otthonodat. 

5) Élj liturgikusan. 

Az egyházi kalendárium nagy ajándék! 

Krisztus testeként bensőségesebben vehetünk részt a bűnbánati és ünnepi időszakokban. Azzal, hogy liturgikusan élünk a hit ritmusához igazítjuk napjainkat. 

A liturgikus igenaptárt itt találod. 

6) Maradj közel az Oltáriszentséghez. 

Akár a szentmise alatt vesszük magunkhoz az Urat az Eucharisztiában, akár a szentségimádásban töltünk időt az Oltáriszentség előtt, nagyon fontos megérteni az erejét, mint életünk forrását és csúcsát. 

Ez elengedhetetlen a folyamatos megtéréshez. 

Aranyszájú Szent János még tovább megy, amikor azt mondja, 

„Milyen sokan mondják most: »Szeretném látni az alakját, sebhelyeit, ruháját, saruját.« Hiszen látod, tapintod, magadhoz veszed. Te a ruháját szeretnéd látni. Ő pedig saját magát adja, nemcsak hogy meglásd, hanem hogy megérintsd, magadhoz vedd, testedben táplálékod legyen.” 

7) Imádkozz a bűnösök megtéréséért. 

Szent Pio atya gyakran mondta, hogy az ima a legjobb fegyverünk. 

Olyan sok ember van – nem hívők és nem gyakorló katolikusok egyaránt –, akiknek jól jönnének imáink! 

Az Úr és az Ő áldott Anyja gyakran utasított minket, hogy imádkozzunk a bűnösök megtéréséért. 

Szent Fausztina a naplójában osztja meg Jézus szavait a bűnösök megtéréséért való imádkozás erejéről és arról, hogy meg akarja ajándékozni őket a megtérés kegyelmével. 

A Fatimai Szűzanya konkrétan visszhangozta ezeket az utasításokat harmadik jelenése során, amikor azt mondta

„Hozzatok áldozatot a bűnösökért, és mondjátok gyakran, különösen akkor, ha áldozatot hoztok: Ó Jézusom, Irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért és azoknak a bűnöknek engesztelésére, amelyeket Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetnek.” 

Húsvétkor számos katekumen és jelölt csatlakozik a Katolikus Egyházhoz. Kérünk, értük se felejts el imádkozni! 

Az eredeti cikk szerzője: Caroline Perkins 

Fordította: Káplán Áron Géza 

Az eredeti cikk publikálásának dátuma: 2024. március 7. 

Oszd meg ezt a cikket!