A szentmise a legnagyobb hódolat, amit a keresztények Istennek felajánlhatnak!

„Amikor a szentmisét celebrálják, a szentélyt számtalan angyal tölti meg, akik imádják az oltáron feláldozott Isteni Áldozatot.” – Aranyszájú Szent János
„Ha valóban megértenénk a szentmisét, belehalnánk az örömbe.” – Vianney Szent János
„Az angyalok körülveszik és segítik a papot, miközben misézik.” – Szent Ágoston
„A világ könnyebben boldogulna a nap nélkül, mintsem szentmise nélkül.” – Szent Pio atya
„A szentmisének nagyobb haszna lenne, ha az emberek életük során ajánlanák fel, ahelyett, hogy a haláluk utáni lelkük megkönnyítésére celebrálnák.” – XV. Benedek pápa
„Vesd össze a világ összes jó cselekedetét egyetlen szentmisével; s előbbiek olyanok lesznek, mint egy homokszem a hegy mellett.” – Vianney Szent János
„Az egész embert ragadja el a félelem; az egész világ reszkessen; az ég ujjongjon, amikor Krisztus, az élő Isten Fia az oltáron van a pap kezében. Ó, csodálatra méltó magasság és bámulatos lealacsonyodás! Ó alázatos magasztosság! Ó, fenséges alázatosság! Hogy a világmindenség Ura, Isten és Isten Fia, annyira megalázza magát, hogy a mi üdvösségünkért egy falat kenyérben rejtőzködik.” – Assisi Szent Ferenc
„Emberi nyelv nem tudja felsorolni azokat a kegyelmeket, amelyek a szentmiseáldozatra vezethetők vissza. A bűnös megbékél Istennel; az igaz ember igazabbá válik; a vétkeket eltörlik; a víciumokat gyökerestül kitépik; az erény és az érdem növekszik; és az ördög tervei pedig meghiúsulnak.” – Jusztinián Szent Lőrinc
„Tudd meg, ó keresztény, hogy a szentmise a vallás legszentebb cselekedete. Semmi mást nem tehetsz, hogy Istent még inkább dicsőítsd, ami lelkednek is még inkább hasznára válik, mint ha áhítattal és minél gyakrabban járulsz az Oltáriszentséghez.” – Szent Eymard Julián Péter
„Az ég megnyílik, és angyalok sokasága érkezik, hogy segítsenek a szentmiseáldozat során.” – Nagy Szent Gergely
„Milyen boldog az az őrangyal, aki elkísérhet egy lelket a szentmisére!” – Vianney Szent János
„Amikor szentáldozásban részesülünk, valami rendkívüli dolgot tapasztalunk – örömöt, illatot, jólétet, amely az egész testet megmozgatja és arra készteti, hogy felemelkedjen.” – Vianney Szent János
„Azt hiszem, hogy ha nem lenne a szentmise, akkor a világ e pillanatban már a szakadék mélyén lenne.” – Porto Maurizió-i Szent Lénárd

Adjunk hálát Istennek Jézus ajándékáért az Eucharisztiában!

Oszd meg ezt a cikket!