Aquinói Szent Tamás a katolikus egyház történetének egyik legfontosabb teológusa.

Életszentségének egyik meghatározó vonása az Eucharisztia iránti odaadása volt, amely egész életét jellemezte – s e szeretetnek szentelte lelkét és értelmét a maga teljességében. Most az 'angyali doktorra' tekintünk, hogy megerősítsük szeretetünket a mi Urunk, Jézus Krisztus iránt, aki valóságosan jelen van az Eucharisztiában.

Íme, 5 mód, ahogyan Aquinói Szent Tamás kifejezte az Eucharisztia iránti mély tiszteletét és odaadását:

1) A szentmise iránti elkötelezettsége

Mielőtt teológussá vagy filozófussá vált volna, Aquinói mindenekelőtt pap és szerzetes volt. Ez mindennapos közös imádságot jelentett, s különösképp a szentmise ünneplését. Nemcsak egy misét mutatott be minden nap, hanem részt vett egy másodikon misén, és gyakran szolgált az oltár mellett.

Aquinói arról is ismert volt, hogy a mise alatt nagy érzelmeket, sőt extázist élt át. Aquinói példája megmutatja, hogy a legjobb és legmegfelelőbb módja annak, hogy az Oltáriszentség iránti szeretetünkben növekedjünk, a szentmiseáldozat, amely számunkra a legbensőségesebb kapcsolatot kínálja Urunkkal az Ő Testének és Vérének imádása és magunkhoz vétele által.

2) Elmélkedett a tabernákulum előtt

Lelki atyjához, Szent Domonkoshoz hasonlóan Aquinói is arról volt ismert, hogy a tabernákulumban őrzött Oltáriszentség előtt imádkozott.

Amikor egy bonyolult intellektuális kérdéssel küszködött, a kápolnába ment, és a tabernákulumnak támasztotta a fejét, hogy vigaszt és iránymutatást találjon. Korai életrajzírói szerint ilyenkor hallotta Jézus dobogó szívét.

Aquinói mindig az Eucharisztia felé fordult, és hozzá hasonlóan nekünk sem szabad tétováznunk, hogy vigasztalást és útmutatást találjunk hitünk forrásában és csúcspontjában.

3) Hozzájárult az Eucharisztia teológiájához

Egyetlen teológus sem járult hozzá annyit a szentségek és az Eucharisztia megértéséhez, mint Aquinói.

Azáltal, hogy Aquinói összeházasította az arisztotelészi filozófiát a katolikus teológiával, segített kialakítani azokat a fogalmakat és nyelvezetet, amelyekkel a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé való átváltoztatását általában magyarázzák.

Aquinói Szentírás-kommentárjai és teológiai értekezései, mint például a Summa Theologiae, tovább magyarázzák e dicsőséges misztériumot, amely hitünk középpontjában áll.

Aquinói publikált műveinek mélysége [mély teológiája] arról a csodáról beszél, amelyet az Eucharisztiába vetett hitünk rejt.

4) Segítette a Corpus Christi (Úrnapja) ünnepének kialakulását

Amikor a 13. században felmerült az ötlet, hogy egy ünnepet kizárólag az Eucharisztiának szenteljenek, IV. Urbán pápa megbízta Aquinói Szent Tamást a Corpus Christi ünnep miséje és officiuma (ünnepi zsolozsma) szövegének megírásával.

Aquinói a későbbiekben olyan gazdag teológiájú és gyönyörű költészetű himnuszokat és imákat alkotott, amelyek mind a mai napig széles körben ismertek, köztük a Pange Lingua (Zengjed nyelv a dicsőséges…), az O Salutaris Hostia (Ó, üdvösséges áldozat…) és az Adoro Te Devote (Imádlak és áldlak…).

A Szent Tamás által írt nyilvános eucharisztikus istentisztelet eleganciája és áhítata rámutat az imádat és a hit egységére, amelyet e szentség jelent és okoz.*

5) Halálos ágyán vallomást tett az Eucharisztia iránti szeretetéről

Szent Tamás minden cselekedetének középpontjában Isten iránti szeretete állt. Életének legfőbb értelme az volt, hogy Urunkat szolgálja, és hogy az Ő Egyházának igaz módon magyarázza a keresztény tanítást, különösen az Eucharisztiával kapcsolatban.

Ezt mi sem szemlélteti jobban, mint amikor halálos ágyán az úrvacsora vételekor megjegyezte:

„Téged fogadlak, megváltásom árát, akinek szeretetéért figyeltem, tanultam és fáradoztam. Téged hirdettelek, Téged tanítottalak. Soha semmit sem mondtam ellened.”

Az Eucharisztia valóban Aquinói viaticuma (útravaló: haldoklók esetében a Szentáldozás utolsó kiszolgáltatása a halál előtt) volt – a szent kenyér, amely megtartotta őt földi élete során, és amely felemelte őt Isten szerető ölelésébe a mennyben.

Aquinói Szent Tamáshoz hasonlóan mi se feledkezzünk meg soha hódolni Urunknak, hiszen áldozata által lehetővé teszi, hogy teste és vére jelenvalóvá váljon számunkra az Eucharisztiában. Imádkozzunk, hogy tisztelettel és dicsőítéssel közeledjünk az Eucharisztiához, felismerve, hogy ez lehetőség arra, hogy növekedjünk az életszentségben azáltal, hogy részesülünk Isten emberiség iránti szeretetének legnagyszerűbb kifejeződésében.

*teológiai értelemben – okoz – valóságosan létrehoz jelenléte által 

Oszd meg ezt a cikket!