Jelen volt Jézus Krisztus születésénél, első csodájánál, szenvedésekor és halálakor, pünkösdkor az apostolokkal együtt kapta a Szentlelket, és ma is részt vesz az üdvösség történetében. Íme hat ok, amiért szeressük és tiszteljük Szűz Máriát!

A National Catholic Register a következő érveket kínálta fel, hogy növekedjen a Mária iránti szeretetünk:

1. Mária szeretete kedves Isten előtt

Senki sem szerette és tisztelte jobban Szűz Máriát, mint Isten, aki őt választotta Krisztus édesanyjává. Ő a Szentlélek menyasszonya, és Isten egyszülött Fiának anyja.

2. A Szűzanya az alázatosság példája

„Mária, mint az Úr legalázatosabb szolgája, aki »tele van kegyelemmel«, Isten tökéletes eszköze volt” – mondta Thomas Merton katolikus író és misztikus.

3. A Szűzanya a legkiválóbb közbenjáró

Jézus első nyilvános csodáját édesanyjának köszönhetően tette. A Biblia egyértelmű: Mária hatással van Fiára. Isten azzal foglalkozik, amit édesanyja kér. Az ószövetségi időkben a legnagyobb esély arra, hogy a királytól kedvező választ kapjanak, az volt, ha a király édesanyjához fordultak kérésükkel. Így volt ez Dávid király idejében, s Jézus az ő házából származott.

4. Egy mód arra, hogy Jézust imitáljuk

Jézus követi Isten negyedik parancsolatát, és tiszteli édesanyját. Ezért Isten minden gyermekének ugyanezt kell tennie.

A szentek szerették Szűz Máriát. Nincs olyan szent, aki ne szerette vagy ne tisztelte volna Szűz Máriát.

5. A rózsafüzér erőteljes fegyver

Pio atya és sok más szent a gonosz elleni fegyvernek nevezte, és szüntelenül imádkozták. Számos dokumentált csodás és személyes történetet kapcsolnak a rózsafüzér imádkozásához.

6. Mária igaz

Senki sem vitathatja, hogy Mária nem a legigazabb, így a Biblia is tanúsítja imáinak erejét. „Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése” (Jakab 5,16) és „Isten meghallgatja az igazak imáit”. (Péld 15,20)

Oszd meg ezt a cikket!