A boldog spanyol, aki abból élt, hogy orvosi segítséget nyújtott a szegényeknek és rászorulóknak, még nem sokkal kivégzése előtt is orvosi ellátást nyújtott a a betegeinek.

Mariano Mullerat I Soldevila 1897. március 24-én született Tarragonában. Orvosi diplomáját Barcelonában szerezte 1921-ben. 1922-ben feleségével, Dolors Sans I Bove-val együtt Arbecában telepedett le, ahol megnyitotta rendelőjét, és elkezdte ingyenesen segíteni a környező városok szegényeit.

Az ágyhoz kötött és súlyos betegeket arra bátorította, hogy minél gyakrabban részesüljenek a szentségekben, és gondoskodott arról, hogy ezek az emberek élelemhez és gyógyszerhez jussanak. Nagyon szerette a betegeit, és néha, ha a család szegény volt, pénzt hagyott a párna alatt.

1923-ban Mariano megalapította a L’Ecut című újságot, amelynek célja a hitvédelem volt a szekularizmussal szemben. Anélkül, hogy bármely párthoz tartozott volna, 1924-ben Arbeca polgármesterévé választották. 1930-ig Jézus Szent Szíve kitüntetett helyet kapott a városházán, s védelmezte a papságot és az egyházat.

1934-ben a spanyol polgárháború erőszakos cselekményei két év alatt elérték Barcelonát, ahol templomokat és más vallási helyeket romboltak le. 1936-ban Tarragonában és Léridában papokat, híveket és világiakat öltek meg. A katonák augusztus elején érkeztek Arbecába.

Dr. Mullerat azonban nem volt hajlandó elhagyni az országot. Betegeivel kapcsolatban azt mondta:

„Bármi történjék is, soha nem hagyom el őket!”

1936. augusztus 13-án reggel katonai rendfenntartók vitték el egy teherautón. Röviddel azelőtt a következőket mondta feleségének:

„Dolores, bocsáss meg nekik, ahogy én is megbocsátok nekik”.

Utolsó útja során egy asszony megállíttatta a teherautót, mert a gyermeke rosszul volt. A gyermeket Dr. Mullerat-hoz vitték, aki megvizsgálta, felírt néhány gyógyszert és megnyugtatta az anyát. A gyermek apja katona volt.

Mullerat, miután észrevette, hogy az egyik katona megsérült, kérte, hogy had’ vizsgálja meg. Az orvos ezután bekötözte a sebet, és elmondta a katonának, hogyan kell kezelni azt. Orvosi pályafutásának utolsó haszonélvezője épp egyik kínzója volt!

Egy szemtanú elmondta Mariano feleségének, hogy utolsó szavai a következők voltak:

„Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkemet!”

2019. március 23-án, a boldoggá avatási szertartás során Ferenc pápa ezt mondta:

„Járjon közben értünk, és segítsen nekünk, hogy a nehézségek és megpróbáltatások ellenére a szeretet és a testvériség útján járjunk!”

Boldog Mariano könyörögj értünk!

Oszd meg ezt a cikket!