Szent József, a Szent Család védelmezője és a megszentelő munka mintaképe, hatalmas közbenjáró. 

El tudod képzelni, milyen odaadást és elkötelezettséget tanúsított názáreti asztalosműhelyében? Hogy mekkora szeretettel és engedelmességgel szolgálta a ügyfeleit, megoldva problémáikat és kéréseiket? Hogyan tanította és segítette Jézust, hogy a nyomdokaiba lépjen? 

Keresztényként mi is arra kaptunk elhívást, hogy mindent Isten szeretetéért tegyünk, beleértve a mindennapi munkánkat is! 

Ha munkánk kimerítő vagy stresszes (vagy ha nem szeretjük), természetfeletti értelmet adhatunk neki. Nincs tehát jobb annál, mint hogy Szent József közbenjárását kérjük, aki tudta, hogyan kell mindent, még a munkát is Istennek tetsző módon végezni. Ő megmutatja nekünk, hogy hogyan tekintsünk mindennapi munkánkra lehetőségként, arra, hogy Istent szeressük. 

Íme egy ima, amellyel Szent Józsefre bízhatod a munkádat: 

Ó, dicsőséges Szent József, mindazok példaképe, akik a munkának szentelik magukat, eszközöld ki számomra a kegyelmet, hogy a bűnbánat szellemében dolgozzak számos bűnöm jóvátételéért; hogy lelkiismeretesen dolgozzak, és kötelességeimet a természetes késztetéseim fölé helyezzem; hogy hálával és örömmel dolgozzak, és megtiszteltetésnek tekintsem, hogy az Istentől kapott ajándékokat a munka által használjam és fejlesszem; hogy rendben, békességgel, mértékletességgel és türelemmel dolgozzak, és sose riadjak vissza a fáradtságtól és a megpróbáltatásoktól; hogy mindenekelőtt tiszta szándékkal és önmagamat megtagadva dolgozzak, szakadatlanul szemem előtt tartva a halált és azt a számadást, amelyet az elvesztegetett időről, a fel nem használt tehetségekről, az elmulasztott jóról és az Isten munkájára oly’ végzetes hiú önelégültségről kell adnom. 

Kérjük közbenjárásodat a munka világáért, hogy az Egyház tanítása szerinti igazságosság és béke keresztény szellemisége uralkodjék benne; hogy a dolgozók olyan szervezetekben egyesüljenek, amelyek megvédik jogaikat és tisztelnek másokat; hogy a főnökök és az alkalmazottak testvérként és ugyanazon Atya gyermekeiként bánjanak egymással, hogy megtérjenek azok, akik semmibe veszik az ember méltóságát és kizsákmányolják a munkásokat és a szegényeket. 

Szent József, veled együtt adunk hálát Istennek az egészségért, az erőért, a hajlandóságért és a képességekért, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy gondoskodjunk családunkról és hasznos tagjai legyünk a társadalomnak. Mindent Jézusért, mindent Mária által, mindent a te példád szerint, ó pátriárka, Szent József. 

Ez lesz jelmondatom életemben és halálomban. 

Ámen. 

Szent József, imádkozz értünk! 

Az eredeti cikk szerzője: Victoria Arruda

Fordította: Káplán Áron Géza

Az eredeti cikk publikálásának dátuma: 2023. május 1.

Oszd meg ezt a cikket!