Tudod, hogy miként gyakorolhatod a Fatimai Szűzanya öt első szombati áhítatát?

1917-ben a Fatimai Szűzanya hatszor jelent meg a három pásztorgyermeknek – Lucia dos Santosnak, Francisco Martónak és Jacinta Martónak.

Ezeket mondta a Szűzanya az 1917 júliusi jelenésekor

„Azért jövök, hogy kérjem…, minden hónap első szombatján végezzetek vezeklő szentáldozást engesztelésül a világ bűneiért.”

Majd 1925. december 10-én a Szűzanya ismét megjelent Lucia dos Santos nővérnek a spanyolországi Pontevedrában, a Dorothea nővérek kolostorában.

A Szűzanya a Kisded Jézussal jelent meg, aki egy felhőn állt, és vezeklő cselekedeteket kért a Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett káromlásokért és hálátlanságért.

Jézus így szólt:

„Légy együttérző Szentséges Szűzanyád Szíve iránt, melyet tövisek borítanak, amikkel a hálátlan emberek minden pillanatban átdöfik Azt, s nincs senki, aki engesztelő cselekedetekkel eltávolítaná azokat.”

Aztán a Szűzanya azt mondta:

„Nézd, leányom Szívemet, melyet tövisek vesznek körül, amelyekkel a hálátlan emberek káromlásaikkal és hálátlanságukkal minden pillanatban átszúrnak. Legalább te próbálj vigasztalni Engem, és hirdesd a nevemben, hogy megígérem, hogy a halál pillanatában az üdvösséghez szükséges összes kegyelemmel segítek mindazoknak, akik öt egymást követő hónap első szombatján meggyónnak, szentáldozásban részesülnek, elmondják a rózsafüzér öt évtizedét, tizenöt percig Velem maradva, miközben a rózsafüzér tizenöt titkáról elmélkednek, azzal a szándékkal, hogy engesztelést végezzenek.”

1939-ben Lucia nővér hozzátette:

„Hogy háború vagy béke lesz-e a világon, az ennek az áhítatnak a gyakorlásán múlik, azáltal, hogy Mária Szeplőtelen Szívének szenteljük magunkat. Ezért kívánom olyan lelkesen ennek terjesztését, s különösképpen pedig azért, mert ez a mi drága mennyei Édesanyánk akarata is.”

Jézus ezt mondta Lucia nővérnek:

„Azok a lelkek, akik az öt első szombaton buzgósággal végzik ezt az áhítatot, hogy engesztelést végezzenek Mennyei Édesanyátok Szívének, kedvesek előttem…”

Hogyan gyakoroljuk az öt első szombat áhítatát?

Öt egymást követő hónapban a hónap első szombatján tégy így:

1. Menj el gyónni.

2. Fogadd a szentáldozást.

3. Imádkozd a rózsafüzér öt évtizedét.

4. Meditálj a rózsafüzér titkain 15 percig.

A Mi Urunk azonban rugalmasabbá tette ezeket a követelményeket:

A gyónást az első szombat előtt vagy után is lehet fogadni, amennyiben a hívő szándékában áll engesztelést végezni. A szentáldozást pedig a kegyelem állapotában kell fogadni. Jézus hozzáteszi, hogy ha az egyén elfelejt előtte gyónni, akkor a következő gyónást is fel lehet ajánlani engesztelésként.

Miért öt szombat?

Urunk feltárta Lucia nővérnek, hogy az ötös szám a Szűzanya Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett öt bűnt jelképezi:

1. A Szeplőtelen Szív elleni káromlások.

2. Káromlások Mária örök szüzessége ellen.

3. Mária Isteni Anyasága elleni káromlások, melyek egyúttal azt is elutasítják, hogy az emberek Anyjaként ismerjék el Őt.

4. A Szeplőtelen Anya iránti közömbösség, megvetés, sőt a gyűlölet szítása a gyermekek szívében.

5. Közvetlen sértések a Máriát ábrázoló szent képeken.

Uram, kérlek, könyörülj rajtunk! Fatimai Szűzanya, könyörögj értünk!

Az eredeti cikk szerzője: Jacqueline Burkepile

Fordította: Schnider Anikó

Az eredeti cikk publikálásának időpontja: 2024. május 3.

Oszd meg ezt a cikket!