Hallottál már arról a történetről, amikor egy öszvér térdet hajtva elkezdte imádni az Eucharisztiát? Jól hallottad, egy öszvér! A 13. század nagy szentje, Páduai Szent Antal, egy öszvér segítségével bizonyította be Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben egy hitetlenkedő eretneknek.

Szent Antal harcolt és tanított a korabeli tévtanítások, többek között a kathar eretnekség ellen, amely tagadta Krisztus valóságos jelenlétét az Eucharisztiában. A kathar eretnekek központja a franciaországi Toulouse városában volt, ahol Szent Antal több nyilvános vitában is igyekezte megvédeni az Eucharisztiában rejtőzködő Krisztust, a sokakat megtévesztő eretnekekkel szemben.

Az egyik ilyen vita során egy Bonvillo nevű férfi megkérdőjelezte Szent Antalnak Jézus eucharisztikus jelenlétéről vallott hitét. Azt mondta a szerzetesnek:

„Ha az öszvéremet ráveszed, hogy meghajoljon az előtt, amit te Krisztus Testének nevezel, akkor én is hinni fogok benne.”

Szent Antal eleinte más módon próbálta az eretneket meggyőzni Krisztus valóságos testéről, véréről, lelkéről és istenségéről az Eucharisztiában , de Bonvillo hajthatatlan maradt. Sőt mi több, úgy döntött, hogy ezután három napig éheztetni fogja az öszvérét.

A harmadik napon Szent Antal szentmisét mutatott be a város főterén. A mise után Bonvillo Szent Antal elé sietett, és a szerzetes szeme láttára étellel kínálgatta a kiéheztetett öszvérnek, miközben Szent Antal éppen egy átváltoztatott Szent Ostyával sétált el mellettük. Szent Antal egyszercsak elkiáltotta magát:

„Öszvér! Gyere ide, és mutass tiszteletet Teremtődnek!”

Szent Antal magasba emelte az átváltoztatott Szent Ostyát, és ahelyett, hogy az éhező öszvér elfogadta volna Bonvillo ételét, meghajolt és letérdelt az Eucharisztia előtt.

Amint Bonvillo ezt meglátta, ő is meghajolt és letérdelt a Szent Ostya előtt. Aznap sok más eretnek is áttért a katolikus hitre.

Ima Páduai Szent Antal közbenjárásáért:

Alázatos szívvel fordulok hozzád,
szomorodottak vigasztalója, szent Antal!
Kérlek téged, tekints kéréseimre
és életem azon nehéz helyzeteire,
amelyekben most pártfogásodat kérem.
Jöjj segítségemre, aki mindenkin segítesz, ha hozzád folyamodik.
Könyörögj érettem Krisztus Urunknál, ó, Szent Antal,
aki az Ő hű szolgája vagy!
Erős pártfogóm, arra kérlek,
eszközöld ki mindenek előtt bűneim bocsánatát,
hogy a kegyelmet, amit Isten számomra előkészített,
minél könnyebben befogadhassam.
Mint Isten kedves barátja, kérlek,
vidd elé az én kéréseimet.
Nyerj meghallgatást ügyemben,
hogy a gondviselő Istent itt e földön s az örökkévalóságban
dicsérhessem és magasztalhassam. Ámen.

Rövid csend után imádkozz el:

1 x Mi Atyánk…

1 x Üdvözlégy…

1 x Dicsőség…

Hatalmas csodatévő Szent Antal, hozzád menekülünk szükségeinkben.
Szíved annyira lobogott Isten és felebarátaid szeretetének tűzétől,
hogy méltó voltál a szegénységben született kis Jézust karjaidon hordozni.
Azért fordulunk Hozzád teljes bizalommal, és kérünk,
légy közbenjárónk az édes Üdvözítőnél, hogy könyörüljön rajtunk mostani szükségünkben. Nyerd meg hát számunkra azt a kegyelmet, amelyért alázattal esedezünk hozzád. Ámen.

Páduai Szent Antal, Jézus barátja, könyörögj érettünk!

(Forrás: www.szecseny.ferencesek.hu)

Oszd meg ezt a cikket!