Június a katolikus egyház számára egy ünnepekben gazdag hónap.

Ebben a hónapban különböző védőszentek életére emlékezünk, akik hitükkel világszerte emberek millióira gyakoroltak mély hatást.

Ismerjünk meg néhányat jobban e szentek közül!

Szent Bonifác: Németország apostola (június 5.)

A „Németország apostola” néven is ismert Szent Bonifác fáradhatatlan angol misszionárius volt, aki a 8. században a németek evangelizálásának szentelte magát.

Bátorsága és elszántsága valóban hitet és elkötelezettséget mutat, számtalan más misszionáriust inspirálva az évszázadok során.

Szent Norbert: A premontrei rend alapítója (június 6.)

Szent Norbert a 12. században élt. Ő alapította a premontrei rendet. Élete a vallásos élet iránti mély elkötelezettség és az aktív apostolkodás előmozdításának ikonja. Élete feltárja számunkra az Istennek való teljes odaadás és a testvérek szolgálatának fontosságát.

Páduai Szent Antal: A csodák szentje (június 13.)

Páduai Szent Antal az egyház egyik legkedveltebb szentje, akit inspiráló prédikációiról és a neki tulajdonított számos csodáról ismerünk.

Gyakori, hogy a hívek Szent Antalhoz fordulnak, segítséget várva abban, hogy jó házasságot kössenek.

Története és Isten iránti szeretetéről szóló tanúságtétele azonban messze túlmutat ezen. E szent csodálatos életét az alázat és az ékesszólás jellemezte az Evangélium hirdetésében.

Gonzága Szent Lajos: Az ifjúság védőszentje (június 21.)

A 16. századi olasz jezsuita Gonzága Szent Lajos életét a tisztaság és az Istennek való teljes odaadás jellemezte.

Az ifjúság és a betegek gondozóinak védőszentjeként, példája arra emlékeztet bennünket, hogy milyen fontos a hitet konkrétan és szeretettel megélni.

Keresztelő Szent János: Krisztus előfutára (június 24.)

Keresztelő Szent Jánost úgy ismerjük, mint a Messiást meghirdető utolsó nagy prófétát. A bűnbánatra hívó igehirdetése kulcsfontosságú volt az Úr útjának előkészítésében.

Megkeresztelte Jézust a Jordán folyóban, és mártírrá vált a házasság és az Igazság védelmében.

Szent Péter és Szent Pál: A kereszténység pillérei (június 29.)

Szent Péter és Szent Pál az egyház két nagy pillére. Szent Péter, az első pápa és Szent Pál, a „pogányok apostola” mindketten minden értéken felül sokat tettek a kereszténység megalapozásáért és elterjesztéséért. Közös ünnepük emlékeztet bennünket hitünk apostoli alapjára.

Június e nevezetes védőszentjei nem csupán az erényes élet példái, hanem világszerte az inspiráció forrását és közbenjárást jelentenek a hívők számára, és mindig emlékeztetnek bennünket az életszentségre való meghívásra, amit Isten mindannyiunk számára felkínál.

Melyik szent áll hozzád a legközelebb e 7 szent közül?

Az eredeti cikk szerzője: Cleiton Ramos

Fordította: Schnider Anikó

Az eredeti cikk publikálásának időpontja: 2023. június 13.

Oszd meg ezt a cikket!