„Áldottabb vagy minden asszonynál.” – olvassuk Lukács evangéliumának 1. fejezetében, amikor is Gábriel arkangyal megjelenik Máriának, tudtára adva, hogy a Megváltónak anyja lesz. Gábriel világosan fogalmaz. Nem azt mondja, hogy „Imádva vagy”, hanem „Áldott.” De mi is a különbség az áldott és az imádott szó között? Miért kérik a katolikusok a szentek közbenjárását, különösen Szűz Máriáét? Erre keressük a választ.

Az „imád” szó jelentése a Magyar Etimológiai Szótár szerint a következő: istenként tisztel, áldozatot mutat be. Halljuk-e a Szentmisében, hogy: „Felajánljuk neked ezt a kenyeret és bort, Mária.”? Természetesen nem. Egyedül Istennek mutatunk be áldozatot (kenyér és bor, füst, stb.), egyedül Őt imádjuk.

Az „áldott” szó jelentése: „Olyan, amelyből valami jó származik, amiből áldás fakad valakinek a számára.” Ez az értelmezés nagyon szépen hordozza Máriának teológiai lényegét. Áldás fakad belőle, ugyanis világra hozza a Megváltót, a második isteni személyt, Jézus Krisztust. Lehet-e egy embernek ennél nagyobb küldetése a világon?

Mária-ünnepeinket megfigyelve rájöhetünk arra, mire próbál minket Katolikus Egyházunk tanítani. Kisboldogasszony ünnepe Szűz Máriának a szeplőtelen, bűn nélkül való fogantatásának ünnepe. A Jóisten tehát tudta jól, hogy Mária lesz az a személy, aki életet ad Jézusnak. Az Isten mindig előre tervez, ívben „gondolkodik”. Mindennek megvan a maga íve. Így óvta meg a Szűzanyát a testi haláltól is. A Mennybevitel hatalmas kegyelme a Jóistennek, ezzel is megmutatva, milyen különleges helye van Máriának a Mennyországban.

Ezáltal kétségbevonhatatlanul is megalapozta Isten azt, hogy mint Égi Édesanyánk, nyugodt szívvel fordulhatunk hozzá kéréseinkkel, mert azok a Szűzanya közbenjárására meghallgatásra találnak. Tehát kéréseinket, könyörgéseinket nem a Szűzanya váltja valóra - ahogy egyik szent sem -, hanem ő is ugyanúgy kéri a Jóistent, közvetítő Isten és ember között, hiszen kiemelt helye van az égi paradicsomban.

Számtalan bizonyosság van arra, hogy Mária közbenjárása hatásos. Ezért nevezik őt „Mindenkor Segítő Szűz Máriának” is. Ezt ünnepeljük ma, mely a 16-17. századra nyúlik vissza. A török elleni harcokban sokszor kérték a magyarok Szűz Mária segítségét, erre utalt az ünnep. Idővel azonban a minden rászorulón és oltalmát keresőn segítő Istenanya megszólítása lett.

A magyar történelemben tehát elengedhetetlen szerepet tölt be a Szűzanya. Szent István királyunk felajánlotta Máriának az országot. A török elleni harcban is az ő közbenjárását kértük. De nem kell háborúban lenni vagy királyként tevékenykednünk ahhoz, hogy felajánljunk bizonyos ügyeket Máriának, ezzel is kérve közben járását.

A bicskei Cordis Keresztény Könnyűzenei Ifjúsági Fesztivál szervezői a kezdetekkor, 2022-ben felajánlották az egész kezdeményezést a Medjugorjei Béke Királynőjének. A Fesztivál központjában idén is a Szűzanya van. Ezt jelképezi a rendezvény színvilága, logója (Mária Szíve), programja. A június 29-én szombaton megrendezésre kerülő Cordis Fesztivál a térség legnagyobb könnyűzenei keresztény fesztiválja, mely neves zenekarok és tanúságtevők bevonásával dicsőíti az Urat és kéri a Szűzanya segítségét.

A Medjugorje-ből hozott Mária-szobor egész nap kint lesz a Kossuth téren (Bicske) a fesztivál ideje alatt, ezzel is megjelenítve azt, hogy milyen hatalmas ajándék nekünk az, hogy van egy Égi Édesanyánk, aki minden időben meghallgat minket és kéri a Jóisten kegyelmét számunkra.

Éljünk az Úristen adta lehetőséggel, mely a Szűzanya jelenlétével a szívünkben segít bennünket a kegyelmi állapot felé!

Találkozzunk június 29-én, a bicskei Cordis Fesztiválon!

Mindenkor Segítő Szűz Mária, a ChurchPOP patrónája - Könyörögj érettünk! 🙏

Oszd meg ezt a cikket!