Miért imádkozzuk húsvétkor a Regina Coeli (Mennynek királynéja) antifónát, az Angelus (Úrangyala) helyett? Íme a magyarázat!

A Regina Coeli ima eredete

E 12. századi liturgikus szerzemény szerzője ismeretlen. Annyit tudunk, hogy a ferences minorita szerzetesek a következő (13.) század első felében a kompletórium után imádkozták. Ezt követően népszerűvé vált és elterjedt az egész keresztény világban.

A Regina Coeli antifóna imádságát 1742-ben XIV. Benedek pápa vezette be hivatalosan. A Regina Coeli Húsvét idején, a feltámadás ünnepétől pünkösd napjáig az Úr angyalát helyettesíti, melynek központi gondolata a megtestesülés misztériuma.

Húsvét idején az Egyház a Regina Coeli (Mennyek Királynéja) imádkozása által Isten Anyjához kapcsolódik öröméhez Fiának, Jézus Krisztusnak a feltámadása felett: s ez az esemény a katolikus hit legnagyobb titka.

Mikor imádkozzuk ezt az antifónát?

Az Angelushoz hasonlóan a Regina Coeli-t is naponta háromszor imádkozzák el: hajnalban, délben és napnyugtakor. Ez annak egy módja, hogy napunkat Istennek és Szűz Máriának szentelhessük.

Az imádság szövege:

„Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz, alleluja,
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja.
Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
V. Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja!
R. Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!
Könyörögjünk! Úristen, ki szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add, kérünk, hogy az Ő anyja, Szűz Mária által az örök élet örömeit elnyerhessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak és a Szentlélek Istennek; miképpen kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké! Ámen.”

Az eredeti cikk szerzője: a ChurchPOP szerkesztősége

Fordította: Schnider Anikó

Az eredeti cikk publikálásának időpontja: 2021. április 7.

Oszd meg ezt a cikket!