Néhány hónappal ezelőtt feleségemmel együtt megismerkedtünk egy gyönyörű amerikai házaspárral, akik protestáns neveltetést kaptak, azonban nemrég úgy döntöttek, hogy áttérnek a katolikus hitre, és néhány héten belül felveszik az egyház beavató szentségeit (a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia).

A katekumenátus részeként azt a feladatot kapták, hogy írják le, szerintük miért jó katolikusnak lenni. A férj elmélkedésének olvasása után, egyből engedélyt kértem tőle, hogy anonim módon megoszthassam gondolatait a szélesebb közönséggel is, amibe ő nagyvonalúan beleegyezett.

A férj reflexióját azzal kezdi, hogy mielőtt úgy döntött volna, hogy áttér a katolikus hitre, már egy ideje a katolicizmus „rajongójának” tartotta magát annak gazdag történelme és hagyományai miatt, amelynek, mint írja „nincs párja egyik protestáns felekezetben sem, amelynek korábban tagja voltam”.

Állítása szerint a „kritikus döntési pont” életében azután érkezett meg, hogy meglátogatta a gyönyörű, katolikus hagyományairól és építészetéről ismert olasz városokat, mint Velence, Firenze vagy Róma, ahol elmondása szerint Jézusnak dedikált „olyan felfoghatatlan szépséggel” találkozott, hogy nem tudott tovább pusztán „rajongója” maradni a katolicizmusnak.

Íme 3 indok, amiért jó katolikusnak lenni, egy frissen megtért katolikus hívő tollából.

1.) Tisztánlátás a bűnnel kapcsolatban

„Az első ok, amiért jó katolikusnak lenni az az, hogy az Egyház kivételesen világosan fogalmaz a bűnnel kapcsolatban. Ez a tisztánlátás az Egyház tanítóhivatalának (amelynek szintén nincs igazi párja egyetlen más egyházban sem) természetes velejárója.

Az Egyházat minden oldalról - gyakran a magukat katolikusnak vallók részéről is - támadások érik erkölcsi tanításai miatt. Ezek a tanítások az abortusztól a házasságig terjedő témákban, gyakran képezik viták tárgyát az Egyházon kívül és belül egyaránt. A visszatetszések ellenére az Egyház továbbra is szilárdan kitart a megosztó kérdésekkel kapcsolatos álláspontja mellett.

Egy olyan egyház, amely meghátrál a bűn elleni harc elől, egy olyan egyház lenne, amely néhány generáción belül kiüresedik. Nem azért megyünk templomba, hogy az időt evés-ivással járó mulatozással töltsük, miközben azzal nyugtatgatjuk lelkiismeretünket, hogy milyen jó keresztények vagyunk; hanem azért megyünk templomba, mert az más, mint a világ, mert az elkülönül tőle. A katolikus egyház az az egyház, amelyet Jézus Krisztus, a megtestesült Isten alapított, és Krisztushoz hasonlóan az Egyház sem lehet olyan, mint a világ; túl kell mutatnia azon.”

2.) Az igazi Egyház

„A második ok, amiért jó katolikusnak lenni, az az, hogy a katolikus egyház az igaz egyház. Kedvenc indoklásom erre vonatkozóan Hilaire Belloc egyik idézetéből származik:

»A katolikus egyház olyan intézmény, amelyet kötelességem isteninek tartani – de a hitetlenek számára isteniségének bizonyítéka talán abban a tényben rejlik, hogy egyetlen ilyen ’becstelen balgasággal’ vezetett, pusztán emberi intézmény sem tartott volna ki két hétig.«

Ez a »becstelen balgaság« bizonyítja a Szentlélek vezetését az Egyházban, amely megőrizte azt az idők folyamán, annak ellenére, hogy az emberiség általában képes elrontani a dolgokat.

Nehezen találok más példát olyan intézményre, amely 2000 évig fennmaradt volna. A katolikus egyház az az egyház, amelyet Krisztus alapított, Szent Péter gondnokságára bízta, mely az apostoli utódláson keresztül öröklődött a jelenlegi egyházfőig, Ferenc pápánkig. Ha választani kell egy egyházat, bölcs döntés az igazi Egyházat választani.”

3.) A szentségek

„A harmadik ok, amiért jó katolikusnak lenni, az a szentségekbe vetett hit, melyeket az Egyház szolgáltat ki. Az Egyház által meghatározott szentségek közül sokat más egyházak is »leutánoznak« (gyakran meglehetősen rosszul), mert az evangéliumokban Krisztus parancsaiként vannak jelen, és a keresztények joggal igyekeznek engedelmeskedni az Úrnak, amikor Ő parancsokat ad.

A Legszentebb Oltáriszentséget, az Eucharisztiát sok protestáns felekezet puszta szimbólummá degradálja. Míg az ő változatuk szerin az Eucharisztia Urunk valódi Testének és Vérének szimbóluma, addig a katolikus egyházban nemcsak egy szimbólum, hanem valóban Jézus Krisztus. Egész egyszerűen, amikor Jézus azt mondta: »Ez az én testem«*, akkor ezt komolyan gondolta.

Az Egyház több szentséget is kiszolgáltat – a keresztséget, a bérmálkozást, a kiengesztelődést, a betegek kenetét, a házasságot** és az egyházi rend szentségét. A szentségek mindegyikének kulcsfontosságú szerepe van az Egyházban, amelyen keresztül Isten kegyelmét közvetíti számunkra.

Protestáns testvéreink, ha elismerik is a szentségeket – a keresztséget és az úrvacsorát talán szentségként ismerik el –, a legtöbbször nincs megfelelő eszközük a kiengesztelődés előmozdítására, figyelmen kívül hagyva a Szentírás parancsát, miszerint bűneinket meg kell vallanunk egymásnak. Ortodox testvéreink nagyrészt ugyanazt a hét szentséget fogadják el, mint a katolikus egyház, de a katolikus egyház volt az első, amely világosan meghatározta azokat. Miért kellene megelégednünk a második hellyel?”

Írd meg nekünk, hogy szerinted miért jó katolikusnak lenni!

*Az Eucharisztia szentségének bibliai alapjairól többek között János 6, 22-71, vagy Lukács 22, 7-23 evangéliumában is olvashatsz.

**Bár a házasság szentsége a katolikus egyház 7 szentségének egyike, ezt a szentségét a házasulandók valójában egymásnak szolgáltatják ki (KEK 1623)

Oszd meg ezt a cikket!