Angelina Mango "La Noia" (Az Unalom), és Jean Paul Sartre "La Nausea" (Az Undor) című művei segítenek felismerni, hogy az ember bizony megannyiszor megtapasztalja az ürességet. Sartre ezt írja:

„Szeretni valakit, az nagy vállalkozás. Energia szükséges hozzá, nagylelkűség, elvakultság... Sőt, van egy pillanat, mindjárt az elején, amikor át kell ugrani egy szakadékot: ha az ember okoskodni kezd, nem teszi meg. És én tudom, hogy soha többé nem ugrom át azon a szakadékon.”

Míg Angelina Mango, a 2024-es Sanremo fesztivál győztes dalában egy sokkal egyszerűbb módon fejezte ki ugyanezt:

Meghalok anélkül, hogy meghalnék / Ezekben az elveszett napokban / Szenvedés nélkül élek / Nincs nagyobb kereszt / Nem marad más, csak a nevetés / Ezekben a perzselő éjszakákban / Töviskorona - Ez lesz a dress-code a bulimra / Az unalom.

Az unalom, az undor, az apátia és a passzivitás érzései. A Szentlélek kiáradása, vagyis a pünkösdi esemény az ember Istenben való létét és aktív tevékenységét bontakoztatja ki.

Az unalom az apátia állapota, az események megszokott ismétlődésével szembeni döntésképtelenség. Minden ismétlődik, és unalmassá válik, nem akarunk többé választani sem a kicsi, sem a nagy dolgok közt: nem választjuk sem a jót, sem a rosszat. Majd azon kapjuk magunkat, hogy folyamatosan és egyre inkább eltereljük figyelmünket, nehogy felfedezzük, hogy az unalom mögött egy nagyobb hiány van: Isten hiánya. Ez aztán lassan "hányingerré" változik, vagyis teljes közömbösséggé és életundorrá a szeretettel szemben.

Jézus azonban nem akarja unalmassá vagy émelyítővé tenni életünket. Ehelyett elküldi nekünk a Szentlelket, hogy szent ajándékaival életünket izgalmassá, kivételessé és egyedivé tegye. A Szentlelket olyan kevéssé ismerik, még a teológusok és a papok is oly kis mértékben tanulmányozzák, így nem véletlen, hogy egyesek "ismeretlen istenségnek" nevezik.

Ő segít, hogy szentté váljunk, hogy olyan szépségben ragyogjunk, amilyenek valójában vagyunk. Az Ő hét ajándéka felborítja az unalom és az undor perspektíváját, mert mély és érdeklődő tekintetet nyit Istenre és felebarátunkra. Ez az érdeklődő vagy szemlélődő tekintet átalakítja életünket, amely Isten tevékeny befogadásává válik, így az aktív cselekvéssé és az Igaz és a Jó felfedezésévé válik: Igazi barátsággá Istennel, amely sohasem unalmas vagy undort keltő élmény.

Amikor az öröm eredetének, vagyis magának Istennek válunk tanúivá, akkor örömtelivé, boldoggá és elégedetté válunk. Ahogyan az evangélium is mondja e vasárnap:

„Amikor eljön a Vigasztaló, akit elküldök nektek az Atyától, az igazság Lelke, aki az Atyától származik, tanúságot tesz rólam; és ti is tanúságot tesztek, mert kezdettől fogva velem voltatok.”

A Szentlélek az Atyától ered Jézus révén, és tanúságot tesz arról, hogy a Jézussal való barátság minden, amire szükségünk van. Ezért, ha egyszer megkaptuk a Szentlelket, mi is tanúi lehetünk ennek az alapvető igényünknek.

A Szentlélek hét ajándéka (Értelem - Bölcsesség - Tanácsadás - Tudomány - Jámborság - Erősség - Istenfélelem) ugyanis valódi ajándék, amelyek behatolnak elménkbe, szívünkbe és egész testünkbe. Segítenek megérteni mi történik körülöttünk, és abban, hogy eligazodjunk mindennapi életünkben, s hiteles keresztényként a gyakorlatban is megéljük ezt az örömöt.

Valójában a Szentlélek a töviskoronát, amit Angelina Mango is említett, a dicsőség és az igazság teljességének koronájává alakítja át. Másrészt a Szentlélek a szeretetbe való ugrással kapcsolatos félelmet, amit Jean Paul Sartre is említett, átalakítja a szeretet legigazibb és leghitelesebb, félelem nélküli ugrásává.

Így minden nap az örömtől ás a gyengédségtől túlcsordulva fordulhatunk az egyre távolságtartóbb és kíméletlenebb világ felé, ugyanakkor a legszomorúbb napokat is képesek leszünk Jézus Krisztus reményében és jelenlétében megélni. Ahogy Nagy Szent Gergely írta:

„A Szentlélek nemcsak galamb, hanem tűz formájában is kinyilvánította önnmagát az emberek számára. A galamb az egyszerűséget, a tűz a jó örömteli megtételit szimbolizálja.”

Pünkösd ünnepe legyen számunkra az egyszerűség és a jó iránti lelkesedés ünnepe, hogy együtt építsük a hiteles szeretet kultúráját.

Jöjj, Szentlélek Úristen! - Veni Sancte Spiritus!

Írta: Gabriele Giordano Scardocci, OP

Szerkesztette és fordította: Schnider Anikó

Oszd meg ezt a cikket!