Hogyan segíthet Lisieux-i Szent Teréz bölcsessége leküzdeni a csüggedést?

Tudjuk, hogy az öröm a keresztény ember egyik legfontosabb ismertetőjegye, és ha megtanulunk értelmet találni a szenvedésben, az a hit és a tanúságtétel forrása lehet mások számára.

De mit tegyünk, ha nem látjuk a dolgok „napos oldalát”?

A híres „kis útjáról” ismert Lisieux-i Szent Teréz nagy szent volt, aki a mindennapi élet legegyszerűbb és leghétköznapibb feladataiban élte meg Isten iránti szeretetét.

Ő ugyanis szembesült egy állandó nehézséggel: a csüggedéssel.

Hiába törekedett a szentségre, gyakran érezte úgy, hogy az meghaladja képességeit. Lássuk, ilyen esetben, mit tett.

Amikor a csüggedés megkísértette Szent Terézt, természetes reakciója az volt: „Nem tudok túllépni ezen.”

Ám szívét azonnal a remény és az optimizmus felé irányította, mert tudta, hogy Isten nem kér lehetetlent.

Lisieux-i Szent Teréz „Egy lélek története” című önéletrajzában arról számol be, hogy 11 évesen, első szentáldozását követően három elhatározást tett:

1) „Harcolni fogok a büszkeségem ellen”

Ezzel ismét felidézi az alázat fontosságát, mint a „Kis Útjának” egyik ösvényét. Számára a csüggedés is a büszkeség egy formája volt!

2) „Szűz Máriára bízom magam Szent Bernát szavaival imádkozva (Memorare – Emlékezz).”

Íme, hogyan kell imádkozni Szent Bernát imáját Szűz Máriához (Emlékezz):

„Emlékezzél meg, ó legkegyelmesebb Szűz Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te bárkit is gyámoltalanul magára hagytál volna, aki pártfogásért hozzád folyamodott, és segítségért hozzád könyörgött. Ily bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek Szűze, jóságos anyám; hozzád fordulok és színed előtt állok sóhajtozva én, szegény bűnös. Ó, Anyja az örök Igének, ne vesd meg szavaimat, hanem figyelj azokra, és hallgass meg engem! Ámen.”

3) „Nem fogok elcsüggedni”

Egyszerűnek tűnik (sőt, valahogyan nyilvánvalónak is), ám a szent úgy hárította el a csüggedés érzését, hogy egyszerűen azt mondta, nem fog elcsüggedni.

Az Istenbe vetett bizalommal teli szív tudja, hogy az Úr terve a legjobb számunkra, függetlenül jelenlegi helyzetünktől. A szentség utáni vágyakozásunk nemcsak lehetséges, hanem Isten saját vágyának gyümölcse bennünk, aki nem akarja, hogy elérhetetlen dolgok után vágyakozzunk.

Gyermek Jézusról Nevezett Szent Teréz, könyörögj értünk!

Az eredeti cikk szerzője: Victoria Arruda

Fordította: Schnider Anikó

Az eredeti cikk publikálásának időpontja: 2023. május 23.

Oszd meg ezt a cikket!