Kevés személy, és még kevesebb mondat volt képes akkora hatást gyakorolni rám, hogy 180 fokban megváltoztassa az életemet, életfelfogásomat és életcélomat. Karol Wojtyla-nak, azaz Szent II. János Pál pápának mindkettő sikerült.

Neki köszönhetően tudatosult bennem először, hogy Jézus Krisztus és a Katolikus Egyház életszentségre szóló egyetemes meghívása mindenkinek szól. Nekem is. Neked is.

De hogy is néz ki ez a folyamat a gyakorlatban? Mi vezette Szent II. János Pál pápát az életszentségre, és mi segíthet téged is a szentté váláshoz vezető úton?

„Az a szent, akinek a környezetében az emberek szentté válnak!”

Az egy főre jutó szentek számát tekintve Lengyelország mindig is kiemelkedett sok európai nemzet közül, de a közép-európai ország a 20. században még önmagát is felülmúlta. A lengyel történelem egyik legnagyobb mártír szentje, Szent Maximilian Kolbe egyszer azt mondta: „Az a szent, akinek a környezetében az emberek szentté válnak.”

Így történt ez számos kortársával, többek között Karoly Wojtyla-val is. Az első lengyel származású pápa papi hivatástudatának kialakulásához és szentté válásához nagyban hozzájárult egy Jan Tyranowski névre hallgató lengyel szabó, eltökélt világi szalézi. 1935-ben Tyranowski a krakkói Debniki negyedben lévő szalézi Szent Stanislaus Kostka plébánián egy hasonló élményt élhetett át, mint jómagam közel 100 évvel később Írországban, amikor először szembesítettek azzal, hogy a szentté válás nemcsak a papok és szerzetesek számára lehetséges, hanem nekem, laikus katolikusnak is. Sőt! Az életszentségre való törekvés nemcsak egy lehetőség számomra, hanem kötelesség is.

Egy vasárnapi prédikáció során a harmincas éveiben járó Jan Tyranowski szívébe örökre beleégtek a prédikáló paptestvér szavai:

„Nem nehéz szentté válni!”

Tyranowskit ezek a szavak oly mélyen megérintették, hogy innentől kezdve egész életét erre az egy mondatra fűzte fel. Majd 5 évvel később, amikor a II. világháború alatt megismerkedett az ifjú Karol Wojtyla-val, őt is rendszeresen buzdította arra, hogy merjen rálépni az életszentség útjára a Szentírás és a szentek életének gyakori olvasásával, imádsággal, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlásával, és nem utolsó sorban a szentségek gyakori vételével.

Ahogy mondani szokták: a többi már történelem. Karol Wojtlya-ból egyházmegyés pap, püspök, érsek, majd bíboros lett. 1978-tól kezdve pápaként pedig 26 éven keresztül foglalta el Szent Péter székét.

1999. június 29-én - néhány héttel születésem előtt -, Szent II. János Pál pápa a 15. Ifjúsági Világtalálkozó alkalmából üzent a világ ifjúságának, melyben - immáron sokadszorra - arra bátorította őket:

„Ne féljetek az új évezred szentjeivé válni!”

Szent II. János Pál pápa szavai több százezrekkel rezonáltak. Neki köszönhetően többen igent mertek mondani Krisztusra, az ő hívására, és ráléptek az életszentség útjára. Bízom benne, hogy én is ezek közé tartozom.

Teljes odaadást kell tanúsítanod az életszentség iránt.”

Életünk túlmutat önmagunkon. Ha megtapasztaltuk Krisztus életformáló szeretetét és meghallottuk hívását; ha hiteles és hűséges tanítványaivá akarunk válni, akkor nem a hírnévre, a gazdagságra, a sikerre vagy mások elismerésének megnyerésére kell törekednünk, hanem az életszentségre. Angelica anya, az Örök Ige Televíziós Hálózat (EWTN) alapítója mondta egyszer:

Legtöbben azért fáradoznak, hogy különböző címeket tehessenek a nevük elé. Mi csak egyet szeretnénk elé: Szt.

Angelica anya szavai ma is aktuálisak és relevánsak, és húsba vágóak, hiszen hitelesek. A külvilágtól elzárt, klauzúrás nővér Szent II. János Pál pápához hasonlóan milliókat volt képes elérni az EWTN műsorain keresztül, amely médiamissziójának része a ChurchPOP is, ami pedig küldetését szintúgy Angelica anya szavaiban találta meg:

Teljes odaadást kell tanúsítanod az életszentség iránt. A munkád másodlagos. Mindenkinek van munkája, te sem nem lehetsz tétlen. Meg kell változtatnod a világot.

„Tegyetek mindent szentté”, és közben ti magatok is váljatok szentté!

Szent II. János Pál pápa az 1990-ben közzétett Redemptoris Missio c. enciklikájában emlékezteti a világ katolikusait:

„A szentségre való általános meghíváshoz szorosan kapcsolódik a misszióra való általános meghívás: minden hívő meghívást kapott az életszentségre és az igehirdetésre.” (Redemptoris Missio, 90)

A mai napon, húsvét vasárnappal magyar nyelven is elindul a ChurchPOP, mely missziónak elsődleges célja, hogy a Katolikus Egyház életszentszentségre szóló egyetemes felhívását (Lumen Gentium 39-42) a lehető legszélesebb körben közvetítse, és mint társ, mint közösség mindenki számára jelen legyen a szentté váláshoz vezető úton és a világ megszentelésének munkájában.

A ChurchPOP felhívása adott: „Tegyetek mindent szentté!” ... igen ám, de ez úgy az igazi, ha közben mi magunk is szentté válunk!

Erre a misszióra, és ebbe a közösségbe hívlak meg most téged is! Csatlakozz, lépj rá te is, és járj velünk együtt a világ megszentelésének és az életszentségnek útján! Segíts nekünk, hogy a ChurchPOP misszióján keresztül, Krisztust hirdetve minél többeket megtudjunk nyerni Isten országának!

Oszd meg ezt a cikket!